NAGRAĐUJEMO VAŠU VJERNOST!

Nakon kupnje 3 Nutripharm® proizvoda u ljekarni unutar 3 mjeseca, ostvarujete pravo na jedan od ponuđenih proizvoda.

Odabrani proizvod poslat ćemo poštom na vašu adresu (dostava isključivo na području Republike Hrvatske).

Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

Kartica 3+1 preuzmite i isprintajte


Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

1. Opći podaci:

Dostavom ispunjenih kartica povjeravate nam svoje osobne podatke.

Upotrebljavamo vaše osnovne osobne podatke koje ste nam dali prilikom popunjavanja kartica: ime i prezime, adresa, godina rođenja i podatke za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona).

Za obradu podataka odgovorna je tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

2. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

U slučaju vašeg odobrenja, a radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama sa vama u kontakt stupamo preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

 • Pozivom
 • SMS
 • Elektroničkom poštom (e-mail)
 • Pismeno (poštom)

3. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu za korištenje vaših osobnih podataka radi ostvarivanja pogodnosti temeljem kartice ili privolu za kontaktiranje možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila: npprogramvjernosti@milsing.hr ili putem pošte na adresu: Velika cesta 99, 10020 Zagreb.

Ukoliko opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

4. Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima slijedeća prava:

 • pravo na informaciju o obradi osobnih podataka;
 • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka;
 • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole, u slučaju podnošenja prigovora, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;
 • pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda provjere točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;
 • pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
 • pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka tvrtke Milsing d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se tvrtka Milsing d.o.o. prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese (uključujući i profiliranje).

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove Izjave.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

Nutripharm newsletter

Želite li primati naše novosti i zanimljivosti upišite vašu email adresu.


Dajem suglasnost da tvrtka Milsing d.o.o. na moju e-mail adresu šalje obavijesti o novim proizvodima, promocijama, vijestima i uslugama.
Danu suglasnost možete u svako doba povući. Za više informacija u vezi obrade Vaših osobnih podataka kliknite na nutripharm.hr/zastita-osobnih-podataka