Zaštita osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10000 Zagreb, OIB: 02914711498, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.

1. Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorno je Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10000 Zagreb, OIB: 02914711498 .
Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:
broj telefona: 01 6379 444
e-mail: newsletter@milsing.hr
adresa: Velika cesta 99, 10 000 Zagreb

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Milsing d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem newslettera, nagradnih natječaja, nagradnih igara te vaših privola danih u svrhu kontaktiranja radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na Newsletter su: e-mail adresa.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem nagradnih igara i natječaja su npr. ime i prezime, adresa, broj telefona i dr., sukladno pravilima nagradnih natječaja ili nagradnih igara koji se javno objavljuju na internet stranicama koje su navedene uz svaki nagradni natječaj odnosno nagradnu  igru.

Osobni podaci koji se mogu prikupljati u svrhu kontaktiranja radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama, ovisno o vašoj privoli su: ime i prezime, godina rođenja, adresa, grad i poštanski broj, e-mail, broj telefona, broj mobitela.

2. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.

Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

U slučaju vašeg odobrenja, a radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama sa vama u kontakt stupamo preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

3. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu za korištenje vaših osobnih podataka radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama te prijavu na Newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti na način da nam se obratite putem e-maila : newsletter@milsing.hr ili putem pošte na adresu: Velika cesta 99, 10000 Zagreb.

Ukoliko opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.

4. Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima slijedeća prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove Izjave.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

Nutripharm newsletter

Želite li primati naše novosti i zanimljivosti upišite vašu email adresu.


Dajem suglasnost da tvrtka Milsing d.o.o. na moju e-mail adresu šalje obavijesti o novim proizvodima, promocijama, vijestima i uslugama.
Danu suglasnost možete u svako doba povući. Za više informacija u vezi obrade Vaših osobnih podataka kliknite na nutripharm.hr/zastita-osobnih-podataka